Tractaments

Reproducció Humana, i en concret l’estudi de l’esterilitat, és una ciència complexa que requereix diferents especialistes per al seu desenvolupament.

  • Precio tratamiento inseminación artificial

  • Fa temps que ginecòlegs, andròlegs i biòlegs treballen conjuntament per desenvolupar nous mètodes diagnòstics i nous tractaments per tal d’intentar solucionar el major nombre possible de problemes. L’especialització del personal i el desenvolupament de noves tecnologies ha permès avançar molt en aquest camp en els últims anys.

    Hi ha dos aspectes que tenen molta importància: d’una banda tractar sempre a la parella com a una unitat i, de l’altra, aconseguir un bon diagnòstic de la causa d’esterilitat abans de la planificació del tractament a seguir. D’aquesta manera, s’individualitza el tractament i la parella coneix quina és la causa que impedeix la gestació.

    Tractaments reproducció assistida