Time Lapse

Els primers “passos” a la vida del teu bebè gravats en vídeo.

 • Time-lapse desenvolupament embrionari

  Els primers “passos” a la vida del teu bebè gravats en vídeo. A Ueg comptem amb un dels sistemes de registre fotogràfic més avançat que ens permet capturar imatges automàticament amb una freqüència de fins 5 minuts. La compilació de la sèrie d’imatges que s’obtenen ens proporciona vídeos a temps real del seu futur bebè des de el seus inicis biològics fins el moment de la transferència.

 • Imágenes vídeo embrión

 • Monitorizació d’embrions

  Avaluació dels embrions amb menys estrès – La seguretat de l’embrió es lo primer

  Utilitzant el sistema de monitorització d’embrions PrimoVision Time-Lapse proporcionem la màxima seguretat per al seu cultiu in vitro. Aquesta plataforma ens permet observar tots els seus embrions sense alterar les condicions de cultiu, mantenint-les estables. El sistema registra tots els moments del desenvolupament embrionari, oferint al nostre equip d’embriòlegs una eina excel·lent per a avaluar aspectes morfològics y cinètics que ajuden a determinar la qualitat dels embrions i quin/s te/nen més potencial per implantar en la mare sense haver de treure els embrions de l’incubador on es troben a unes condicions òptimes per el seu desenvolupament.

 • Seguiment cultiu in vitro

  Avantatges del sistema PrimoVision envers els sistemes tradicionals i altres sistemes de time-lapse

  La introducció dels sistemes de time-lapse (monitorització embrionària) en les tècniques de reproducció assistida ha permès aconseguir un protocol de selecció embrionària més acurat que el que es disposava fins ara amb els sistemes tradicionals de avaluació morfològica puntual (una vegada cada 24 hores). S’ha comprovat que encara que el sistema tradicional ha donat bons resultats, degut al seu caràcter subjectiu es poden donar casos de subestimació o sobreestimació de la qualitat atorgada a l’embrió analitzat. El time-lapse permet estandarditzar un sistema de selecció altament objectiu que afavoreix la correcta selecció dels embrions amb un potencial d’implantació més elevat. Així, s’ha aconseguit establir moments claus en la divisió dels embrions in vitro que s’han associat a un increment en la probabilitat d’implantació dels embrions.

  A més, els sistemes de time-lapse milloren les condicions de cultiu i redueixen al màxim la manipulació dels embrions ja que permeten l’avaluació de les característiques morfològiques sense la necessitat de treure els embrions de les condicions òptimes de gas i temperatura que es troben a dins de l’incubador, reduint l’estrès ambiental experimentat per l’embrió, lo que es tradueix en una major competència embrionària i una taxa de gestacions més elevades.

 • A Ueg utilitzem un sistema de time-lapse que ens ofereix una avantatge respecte els demés sistemes disponibles, ens permet el cultiu embrionari col•lectiu. A diferència d’altres sistemes time-lapse, les plaques utilitzades per al cultiu dels embrions amb el sistema PrimoVision estan dissenyades específicament per permetre la identificació individual de cada embrió, i mantenir un cultiu en grup de tots els embrions compartint el mateix medi. El cultiu d’embrions en grup és la millor manera de tenir cura dels teus embrions. Diversos estudis han demostrat que el cultiu en grup millora el desenvolupament embrionari degut a que els embrions secreten al medi uns factors anomenats paracrins que afavoreixen un millor desenvolupament de tot el grup d’embrions cultivat conjuntament (Pribenszky C, et al. 2010). PrimoVision ens permet cultivar conjuntament fins a 16 embrions mentre que en altres sistemes com Embryoscope, no és possible i ofereix un cultiu embrionari individualitzat.
 • Com realitzem la selecció embrionària?

  El sistema PrimoVision ens permet realitzar un estudi de la morfocinètica del desenvolupament in vitro d’un embrió. La relació entre els temps de divisió i la competència embrionària acompanyat de la valoració morfològica s’ha convertit en un sistema exitós per la selecció dels embrions amb major potencial d’implantació. Existeixen esdeveniments claus durant el desenvolupament embrionari que s’han associat a un major potencial d’implantació, com per exemple el temps de la primera divisió i la duració en estadi de 3 cèl·lules. A més mentre que la majoria dels centres del país realitzen cultiu embrionari fins a dia 3 a Ueg al’allargar el cultiu fins a dia 5 podem avaluar més factors morfocinètics que ens fan ser més precisos alhora de valorar la qualitat dels embrions.

  A Ueg a més de la valoració morfocinètica seguim els criteris de valoració morfològica establerts per la “Asociacion para el Estudio de la Biologia de la Reproducción” (ASEBIR ref).

  A Ueg utilitzem un medi global per al cultiu embrionari que ens permet mantenir els embrions i no treure’ls mai de l’incubador fins al moment de la seva transferència. Els centre que utilitzen medis de cultiu embrionari seqüencial han de canviar el medi entre una i dues vegades durant el cultiu dels embrions. Per a realitzar un canvi de medi els embrions s’han de treure de l’incubador, pertorbant així les condicions idònies per al seu desenvolupament.
 • PROCEDIMENT

  Inicialment s’ha de seguir un tractament de fecundació in vitro per obtenir oòcits  que un cop fecundats es col·loquen individualment en els micropouets que hi han a la placa del Primovision compartint el mateix medi de cultiu i dins del incubador d’on no es trauran fins el dia de la transferència embrionària. Durant el període de cultiu els nostres embriòlegs valoraran minuciosament el desenvolupament de tots els embrions que es troben en cultiu per aseleccionar finalment  el’embrió ambmés potencial d’implantació.

 • Indicat per

  Aquesta tècnica es aplicable a qualsevol pacient sotmès a un tractament de reproducció assistida que impliqui la creació d’embrions (FIV i ICSI). El potencial d’aquesta tècnica puntera incrementa el seus resultats en els casos on el número d’embrions aconseguits és elevat, ja que d’aquesta manera el marge de selecció és major i la probabilitat d’èxit es veu afavorida.