ICSI

La tècnica ICSI és una tècnica de micromanipulació per unir els òvuls amb els espermatozoides.

  • Microinjecció espermàtica ICSI

    La tècnica ICSI de l’anglès “Intra-Cytoplasmic Sperm Injection” o injecció intracitoplasmàtica de l’espermatozoide, és la técnica per excel·lència a Ueg per unir els òvuls amb els espermatozoides i s’inclou dins el tractament de fecundació in vitro.

    Es tracta d’una tècnica de micromanipulació on un sol espermatozoide és introduït amb una agulla específica dins l’ovòcit. No obstant, cal tenir en compte que la ICSI no garanteix una fecundació, però sí la unió d’un òvul i un espermatozoide en el moment adequat.

    A Ueg la tècnica ICSI és la que més s’utilitza ja que ens ofereix una alta probabilitat de tenir fecundació el dia següent a la injecció. Tot i això, existeix un percentatge molt baix de possibilitats que no hi hagi fecundació en cap dels ovòcits injectats.

    Per a més informació o qualsevol consulta en la tècnica no dubteu en contactar amb nosaltres.

  • Injecció intracitoplasmàtica ICSI