Fragmentació del ADN

A Ueg totes les mostres de semen destinades a ser utilitzades en un tractament de FIV, són analitzades per tal de diagnosticar la intensitat i el tipus de fragmentació de l’ADN que presenten.

 • Què entenem per fragmentació de l’ADN?

  L’espermatozoide és una de les cèl·lules més petites i diferenciades de l’home. La seva funció és bàsicament aportar la informació genètica masculina al futur embrió.

  L’ADN de l’espermatozoide conté tota la informació genètica necessària per tal que, un cop s’uneix amb l’ADN de l’òvul, pugui donar lloc a una fecundació i un correcte desenvolupament de l’embrió.  Per a que tot això succeeixi, l’ADN espermàtic ha d’estar el més íntegre possible però, malauradament, aquest pot presentar trencaments, situació que es coneix com a fragmentació de l’ADN.

  Estudis científics demostren que la fragmentació de l’ADN és una causa important d’infertilitat que pot afectar en la capacitat fecundant de l’espermatozoide i, inclús, en les primeres divisions cel·lulars de l’embrió.

 • Qualitat del semen i infertilitat

  La mostra de semen obtinguda el dia de la punció, a part de ser preparada per a la posterior unió amb l’ovòcit, una petita part és congelada i enviada al laboratori CIMAB (Centre d’Infertilitat Masculina i Anàlisis de Barcelona), situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a on és processada per a determinar el grau i tipus de fragmentació de l’ADN espermàtic de la mostra. La metodologia utilitzada s’anomena “CometFertility” i, a diferència d’altres mètodes, ofereix una alta sensibilitat en la detecció del dany en l’ADN espermàtic.

  El mètode CometFertility és l’únic que permet determinar dos tipus de trencaments en el DNA espermàtic: els trencaments de cadena senzilla i els trencaments de cadena doble. Valors superiors al 45% de trencaments de cadena senzilla s’associen a una reducció en la capacitat d’embaràs. Valors superiors al 77% de trencaments de cadena doble s’associen a risc d’avortament per factor masculí.

  A Ueg comptem amb les columnes d’anexines V i el tractament amb antioxidants per millorar la qualitat espermàtica en cas de fragmentació patològica.

  tratamiento de fecundación in vitro