Tècniques

Dins dels tractaments de reproducció assistida existeixen diverses tècniques de micromanipulació de fertilització i cultiu in vitro, així com tècniques d’estudi de l’ADN i de la qualitat de les mostres.