Donación de semen

  • Donar semen

    A Ueg oferim l’opció de recórrer a un donant masculí per a fecundar els oòcits (propis o donats) de la pacient en el cas que sigui necessari, fent possible així la concepció a dones sense parella masculina i a parelles on el semen de l’home presenta anomalies severes sense solució encara coneguda.

    Donants i banc de semen

    A Ueg només són admesos donants amb valors seminals excel·lents, molt superiors als considerats com a normals per la Organització Mundial de la Salud (OMS). La selecció dels  donants de semen es troba regulada per llei, incloent com a possibles donants només els homes de més de 18 anys amb bon estat físic i mental. La salut del donant també és un criteri de selecció estricte i els donants es sotmeten a anàlisis que descarten malalties de transmissió sexuals (VIH 1+2, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, Citomegalovirus, Chlamydia Trachomatis). A més de valorar la història mèdica personal i familiar remuntant fins els avis, els donants han estat valorats genètica i cromosòmicament per a descartar malalties hereditàries (Fibrosis Quística, Atrofia Muscular Espinal, X-Frágil, Talasemia,  von Willebrand).

    PROCEDIMENT

    Ueg compte amb un servei extern de banc de semen mitjançant el qual disposem de mostres de donants que han superat estrictes protocols de control.

    Per a sol·licitar la donació de semen per un tractament de reproducció assistida a  Ueg és necessari omplir i signar el consentiment on constin les característiques dels pacients per tal d’escollir un donant adequat.

    Un cop seleccionat el donant es programa el tractament de reproducció assistida (inseminació intrauterina, FIV o ovodonació) que es durà a terme seguint els mateixos protocols establerts que per un tractament amb mostra pròpia, però sense la part d’obtenció de mostra masculina.

  • Indicat per:

    • Parelles on el semen de l’home presenta patologies espermàtiques severes i no ha donat resultats satisfactoris mitjançant fecundació in vitro.
    • Parelles on l’home te azoospèrmia severa, una absència d’espermatozoides tant en ejaculat com en biòpsia testicular.
    • Parelles on l’home és portador d’alguna malaltia genètica que no pot ser detectada en els embrions mitjançant diagnòstic genètic preimplantacional.
    • Parelles on els grups sanguinis no són compatibles i la dona pot generar anticossos contra el glòbuls vermells del fetus.
    • Parelles homosexuals femenines.
    • Dones sense parella.

    Banco semen Barcelona